• Standaard

Wat doen we

Het bestuur beslist over de bestemming van de fondsen. In de loop der jaren heeft de vereniging veel gedaan voor de Harderwijker gemeenschap. Er is geen onroerend goed meer in bezit. De armenzorg op particuliere basis is al lang overgenomen door allerlei andere instanties.

Beleidsplan

De geringe baten gaan naar plaatselijke verenigingen met een algemeen nut.

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

Het doel van de vereniging, aanvankelijk de verbetering van het lot der behoeftigen binnen de gemeente Harderwijk, zedelijk, door het tegengaan der bedelarij; stoffelijk door het verschaffen van werk, voorzover de overheid daarin niet voorzag, is nu : het financieel steunen van verenigingen, stichtingen of andere instellingen van algemeen nut werkzaam in de gemeente.

Financiën

Financieel was het vanaf het begin een goed lopende vereniging. Startend met een beginkapitaal van bijna f. 800,-- Na 25 jaar was het batig saldo vertienvoudigd en konden ter gelegenheid van de viering van het jubileum alle breisters een half pond spek + f.0,60 voor witte brood mee naar huis krijgen. En na ruim honderd jaar was het kapitaal gegroeid tot f. 200.000,--

Hiermee heeft het vele Harderwijker verenigingen kunnen bijstaan in hun werk voor welzijn en welvaart van de stad Harderwijk en haar inwoners.

Documenten:

Download hier de Jaarrekening 2017

Activiteiten

Voor een overzicht/verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen we u graag naar bijgevoegd overzicht van de schenkingen:

Documenten:

Download hier de Status Schenkingen December 2016

De Wering Harderwijk
Contact gegevens

Burg. Numanlaan 56
3841 XM Harderwijk
0341-424156
hjnijmeijer@solcon.nl