• Standaard

Het archief

Het archief is in zijn totaliteit aangepakt, in twee gedeelten overgebracht naar het stadsarchief en verpakt in bewaring gegeven.
Zowel het oude als het nieuwe deel is in een inventaris opgenomen.

Ga terug naar vorige pagina
In 1850 staat de hr. Hulsink zijn pakhuis af voor het bezembinden en begin februari 1851 zijn al 70 ...