• Standaard

Gebouwen

In 1850 staat de hr. Hulsink zijn pakhuis af voor het bezembinden en begin februari 1851 zijn al 70 personen bezig aan het touwplukken en bezembinden voor 0,30 cent per dag.

1885 wordt een huis gekocht aan de Vismarkt met daarachter gelegen erven en grond. Toen in 1887 ook nog een stuk grond van de gemeente kon worden aangekocht, kwam de hele hoek Vismarkt-Kaatsbaan in eigendom. Hierop werd een werkinrichting geplaatst, waar de bovengenoemde werkzaamheden konden worden gedaan. Toch bleven er ook werkzaamheden op andere plaatsen gebeuren zoals het klompenmaken in de schuur van Snel in de Groote Poortstraat.

In de jaren na 1850 zijn er velerlei werkzaamheden verricht ten dienste van de gemeenschap en werd o.a. geëxploiteerd een mattenmakerij, klompenmakerij, spinnerij, bezemmakerij en sokken - en handschoenenbreierij.
Uiteindelijk gingen toch verschillende werkzaamheden verlies opleveren en werden door de tijdsomstandigheden geliquideerd. 

In de 20e eeuw nam de noodzaak om aan behoeftigen werk te verschaffen geleidelijk af. In 1903 wordt de mattenfabriek stilgelegd en in 1918 was er enkel nog het breien. In 1930 gaat de Rijksregeling voor werkelozen van kracht.

Hierna ging men de werkplaatsen verhuren aan andere bedrijven, waardoor het kapitaal toch bleef groeien.

Ga terug naar vorige pagina
Het archief is in zijn totaliteit aangepakt, in twee gedeelten overgebracht naar het stads...